اوقات شرعی به افق سامان
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی سامان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سامان

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق سامان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2106:0013:0816:5020:1720:3721:3200:19
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2107:0014:0917:5021:1721:3722:3301:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2108:0015:0918:5022:1722:3723:3302:19
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2109:0116:0919:5023:1723:3700:3303:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2210:0117:0920:5100:1700:3701:3304:20
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2211:0118:0921:5101:1801:3802:3305:20
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2312:0219:1022:5102:1802:3803:3306:20
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2313:0220:1023:5103:1803:3804:3307:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2414:0221:1000:5204:1804:3805:3308:21
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2415:0322:1001:5205:1805:3806:3309:21
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2516:0323:1002:5206:1806:3807:3310:21
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2517:0400:1103:5207:1707:3708:3211:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2618:0401:1104:5208:1708:3709:3212:22
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2619:0402:1105:5309:1709:3710:3213:22
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2720:0503:1106:5310:1710:3711:3214:22
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2821:0504:1107:5311:1711:3712:3115:22
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2822:0605:1108:5312:1712:3713:3116:23
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2923:0606:1209:5313:1713:3614:3117:23
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3000:0707:1210:5314:1614:3615:3018:23
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3001:0808:1211:5415:1615:3616:3019:23
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3102:0809:1212:5416:1616:3517:3020:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3203:0910:1213:5417:1517:3518:2921:24
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3304:0911:1214:5418:1518:3519:2922:24
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3405:1012:1215:5419:1519:3420:2823:24
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3406:1013:1216:5420:1420:3421:2700:24
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3507:1114:1317:5421:1421:3322:2701:25
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3608:1215:1318:5422:1322:3323:2602:25
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3709:1216:1319:5423:1323:3200:2603:25
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3810:1317:1320:5400:1200:3201:2504:25
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3911:1318:1321:5401:1201:3102:2405:25
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4012:1419:1322:5402:1102:3103:2306:26