اوقات شرعی به افق دستگرد
امروز : دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی دستگرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دستگرد

سه شنبه
۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
جمعه
۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
شنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
یکشنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دستگرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0113:0016:4220:0020:1921:1200:13
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0013:0016:4220:0020:2021:1300:13
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0013:0016:4320:0120:2121:1400:13
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5913:0016:4320:0220:2121:1500:13
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5913:0016:4320:0220:2221:1600:12
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5813:0016:4320:0320:2321:1700:12
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5813:0116:4320:0420:2321:1700:12
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5713:0116:4320:0420:2421:1800:12
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5713:0116:4320:0520:2521:1900:12
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5713:0116:4320:0520:2521:2000:12
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5613:0116:4420:0620:2621:2000:12
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5613:0116:4420:0720:2721:2100:13
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5613:0116:4420:0720:2721:2200:13
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5613:0216:4420:0820:2821:2300:13
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5513:0216:4420:0820:2821:2300:13
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5513:0216:4420:0920:2921:2400:13
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5513:0216:4520:0920:2921:2500:13
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5513:0216:4520:1020:3021:2500:13
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5513:0216:4520:1020:3021:2600:13
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5513:0316:4520:1120:3121:2600:13
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0316:4520:1120:3121:2700:13
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0316:4520:1220:3221:2700:13
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0316:4620:1220:3221:2800:14
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0316:4620:1220:3321:2800:14
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0416:4620:1320:3321:2900:14
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0416:4620:1320:3321:2900:14
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0416:4620:1320:3421:2900:14
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0416:4720:1420:3421:3000:14
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0516:4720:1420:3421:3000:15
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0516:4720:1420:3421:3000:15
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5613:0516:4720:1420:3521:3100:15