اوقات شرعی به افق حیدری
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی حیدری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حیدری

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق حیدری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2106:0113:1016:5220:1920:3921:3500:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2107:0114:1017:5221:1921:3922:3501:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2108:0115:1018:5222:1922:3923:3502:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2209:0116:1019:5223:1923:3900:3503:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2210:0217:1020:5200:1900:3901:3504:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2211:0218:1121:5301:1901:3902:3505:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2312:0219:1122:5302:1902:4003:3506:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2313:0320:1123:5303:1903:4004:3507:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2414:0321:1100:5304:1904:4005:3508:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2415:0322:1101:5405:1905:4006:3509:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2516:0423:1202:5406:1906:3907:3510:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2517:0400:1203:5407:1907:3908:3511:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2618:0501:1204:5408:1908:3909:3412:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2719:0502:1205:5409:1909:3910:3413:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2720:0603:1206:5410:1910:3911:3414:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2821:0604:1307:5511:1911:3912:3415:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2922:0705:1308:5512:1912:3813:3316:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2923:0706:1309:5513:1813:3814:3317:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3000:0807:1310:5514:1814:3815:3318:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3101:0808:1311:5515:1815:3816:3219:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3202:0909:1312:5516:1816:3717:3220:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3203:0910:1313:5617:1717:3718:3121:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3304:1011:1414:5618:1718:3719:3122:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3405:1112:1415:5619:1619:3620:3023:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3506:1113:1416:5620:1620:3621:3000:25
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3607:1214:1417:5621:1621:3522:2901:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3708:1215:1418:5622:1522:3523:2802:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3709:1316:1419:5623:1523:3400:2803:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3810:1417:1420:5600:1400:3401:2704:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3911:1418:1421:5601:1401:3302:2605:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4012:1519:1422:5602:1302:3203:2506:27