اوقات شرعی به افق گندمان
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی گندمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گندمان

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق گندمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2206:0013:0716:4720:1420:3421:2900:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2207:0114:0817:4821:1421:3422:2901:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2308:0115:0818:4822:1522:3523:2902:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2309:0116:0819:4823:1523:3500:3003:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2310:0117:0820:4800:1500:3501:3004:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2411:0218:0821:4801:1501:3502:3005:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2412:0219:0922:4902:1502:3503:3006:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2513:0220:0923:4903:1503:3504:3007:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2514:0321:0900:4904:1504:3505:3008:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2515:0322:0901:4905:1505:3506:3009:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2616:0423:0902:5006:1506:3507:2910:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2717:0400:1003:5007:1507:3508:2911:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2718:0401:1004:5008:1508:3509:2912:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2819:0502:1005:5009:1509:3510:2913:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2820:0503:1006:5010:1510:3411:2914:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2921:0604:1007:5011:1511:3412:2815:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3022:0605:1008:5112:1412:3413:2816:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3023:0706:1109:5113:1413:3414:2817:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3100:0707:1110:5114:1414:3415:2718:22
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3201:0808:1111:5115:1415:3316:2719:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3202:0809:1112:5116:1316:3317:2720:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3303:0910:1113:5117:1317:3318:2621:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3404:0911:1114:5218:1318:3219:2622:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3505:1012:1115:5219:1219:3220:2523:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3606:1113:1116:5220:1220:3121:2500:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3607:1114:1217:5221:1221:3122:2401:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3708:1215:1218:5222:1122:3123:2302:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3809:1216:1219:5223:1123:3000:2303:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3910:1317:1220:5200:1000:2901:2204:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4011:1418:1221:5201:1001:2902:2105:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4112:1419:1222:5202:0902:2803:2106:25