اوقات شرعی به افق بلداجی
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی بلداجی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بلداجی

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق بلداجی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2206:0113:0816:4820:1520:3521:3000:19
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2207:0114:0817:4821:1521:3522:3001:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2308:0115:0818:4822:1522:3523:3002:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2309:0116:0819:4923:1523:3500:3003:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2310:0217:0920:4900:1600:3501:3004:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2411:0218:0921:4901:1601:3602:3005:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2412:0219:0922:4902:1602:3603:3006:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2513:0320:0923:5003:1603:3604:3007:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2514:0321:0900:5004:1604:3605:3008:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2615:0322:1001:5005:1605:3606:3009:21
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2616:0423:1002:5006:1606:3607:3010:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2717:0400:1003:5007:1607:3608:3011:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2718:0501:1004:5108:1608:3509:3012:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2819:0502:1005:5109:1509:3510:3013:22
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2820:0603:1106:5110:1510:3511:2914:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2921:0604:1107:5111:1511:3512:2915:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3022:0605:1108:5112:1512:3513:2916:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3023:0706:1109:5113:1513:3414:2817:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3100:0807:1110:5214:1514:3415:2818:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3201:0808:1111:5215:1415:3416:2819:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3302:0909:1112:5216:1416:3417:2720:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3303:0910:1213:5217:1417:3318:2721:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3404:1011:1214:5218:1318:3319:2622:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3505:1012:1215:5219:1319:3320:2623:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3606:1113:1216:5220:1320:3221:2500:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3707:1114:1217:5321:1221:3222:2501:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3708:1215:1218:5322:1222:3123:2402:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3809:1316:1219:5323:1123:3100:2303:25
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3910:1317:1220:5300:1100:3001:2304:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4011:1418:1221:5301:1001:3002:2205:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4112:1419:1222:5302:1002:2903:2106:25