اوقات شرعی به افق نوردوز
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی نوردوز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نوردوز

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق نوردوز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0606:4113:2417:0920:0720:2721:2100:37
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0407:4014:2418:0921:0821:2822:2201:36
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0308:3815:2419:0922:0922:2923:2302:36
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0109:3716:2320:1023:1023:3000:2403:36
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5910:3617:2321:1000:1100:3101:2504:35
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5811:3418:2322:1001:1201:3202:2705:35
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5612:3319:2323:1002:1302:3303:2806:35
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5413:3220:2300:1103:1403:3404:2907:34
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5314:3121:2301:1104:1504:3505:3008:34
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5115:2922:2202:1105:1605:3606:3209:34
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:4916:2823:2203:1106:1706:3707:3310:33
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4817:2700:2204:1107:1807:3808:3411:33
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4618:2601:2205:1208:1908:3909:3512:33
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4519:2502:2206:1209:2009:4010:3713:32
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4320:2303:2207:1210:2110:4111:3814:32
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4121:2204:2208:1211:2211:4212:3915:32
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4022:2105:2209:1212:2312:4313:4016:31
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:3823:2006:2210:1313:2413:4414:4217:31
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3700:1907:2211:1314:2514:4515:4318:31
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3501:1808:2212:1315:2615:4616:4419:30
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3402:1709:2213:1316:2716:4717:4520:30
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3203:1610:2214:1417:2717:4818:4621:30
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3104:1511:2215:1418:2818:4919:4822:30
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3005:1412:2216:1419:2919:5020:4923:29
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2806:1313:2217:1420:3020:5121:5000:29
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2707:1214:2218:1421:3121:5222:5101:29
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2608:1215:2219:1522:3222:5323:5302:29
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2409:1116:2220:1523:3323:5400:5403:29
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2310:1017:2221:1500:3400:5501:5504:28
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2211:0918:2222:1501:3501:5602:5605:28
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2112:0819:2223:1602:3602:5703:5706:28