اوقات شرعی به افق ممقان
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی ممقان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ممقان

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق ممقان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1006:4313:2517:0920:0720:2621:1900:39
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0907:4214:2518:0921:0821:2722:2001:38
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0708:4115:2519:0922:0922:2823:2102:38
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0509:4016:2420:1023:1023:2900:2203:38
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0410:3817:2421:1000:1100:3001:2304:37
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0211:3718:2422:1001:1201:3102:2505:37
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0012:3619:2423:1002:1202:3203:2606:36
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5913:3420:2400:1003:1303:3304:2707:36
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5714:3321:2401:1104:1404:3405:2808:36
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5615:3222:2302:1105:1505:3506:2909:35
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5416:3123:2303:1106:1606:3607:3110:35
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5317:3000:2304:1107:1707:3708:3211:35
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5118:2901:2305:1108:1808:3809:3312:35
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4919:2702:2306:1109:1909:3910:3413:34
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4820:2603:2307:1210:2010:4011:3514:34
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4721:2504:2308:1211:2111:4112:3615:34
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4522:2405:2309:1212:2212:4213:3816:33
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4423:2306:2310:1213:2313:4314:3917:33
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4200:2207:2311:1214:2314:4415:4018:33
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4101:2108:2312:1315:2415:4516:4119:33
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3902:2009:2313:1316:2516:4617:4220:32
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3803:1910:2214:1317:2617:4718:4421:32
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3704:1811:2215:1318:2718:4819:4522:32
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3505:1712:2216:1319:2819:4920:4623:32
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3406:1713:2217:1420:2920:5021:4700:31
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3307:1614:2218:1421:3021:5122:4801:31
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3108:1515:2319:1422:3122:5123:4902:31
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3009:1416:2320:1423:3123:5200:5003:31
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2910:1317:2321:1400:3200:5301:5204:31
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2811:1318:2322:1501:3301:5402:5305:30
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2712:1219:2323:1502:3402:5503:5406:30