اوقات شرعی به افق دواب سمنان
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی دواب سمنان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دواب سمنان

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دواب سمنان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1205:5212:5816:4620:0420:2421:2000:08
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1106:5213:5817:4621:0521:2522:2101:08
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1007:5114:5818:4622:0522:2623:2202:08
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1008:5115:5819:4623:0623:2700:2303:08
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0909:5016:5820:4600:0700:2701:2404:08
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0810:5017:5821:4601:0801:2802:2505:08
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0711:4918:5922:4702:0802:2903:2606:08
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0612:4919:5923:4703:0903:3004:2707:08
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0613:4820:5900:4704:1004:3005:2808:08
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0514:4821:5901:4705:1005:3106:2809:08
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0415:4822:5902:4706:1106:3207:2910:08
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0416:4723:5903:4807:1207:3208:3011:08
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0317:4700:5904:4808:1208:3309:3112:08
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0318:4702:0005:4809:1309:3410:3213:08
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0219:4603:0006:4810:1310:3411:3214:08
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0220:4604:0007:4811:1411:3512:3315:08
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0221:4605:0008:4912:1412:3513:3416:08
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0122:4606:0009:4913:1513:3614:3417:08
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0123:4607:0110:4914:1514:3615:3518:08
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0100:4608:0111:4915:1615:3716:3619:08
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0001:4609:0112:4916:1616:3717:3620:08
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0002:4610:0113:5017:1717:3818:3721:08
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0003:4611:0114:5018:1718:3819:3722:09
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0004:4612:0215:5019:1819:3920:3823:09
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0005:4613:0216:5020:1820:3921:3800:09
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0006:4614:0217:5121:1821:3922:3801:09
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0007:4615:0218:5122:1922:4023:3902:09
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0008:4616:0219:5123:1923:4000:3903:09
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0009:4617:0320:5100:1900:4001:4004:10
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0010:4618:0321:5101:1901:4102:4005:10
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0011:4619:0322:5202:2002:4103:4006:10