اوقات شرعی به افق بومهن
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی بومهن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بومهن

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بومهن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1205:5312:5916:4720:0620:2621:2300:09
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1106:5213:5917:4821:0721:2722:2401:09
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1007:5214:5918:4822:0722:2823:2402:09
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1008:5115:5919:4823:0823:2900:2503:09
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0909:5117:0020:4800:0900:2901:2604:09
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0810:5018:0021:4801:0901:3002:2705:09
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5019:0022:4802:1002:3103:2806:09
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0612:4920:0023:4903:1103:3204:2907:09
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0613:4921:0000:4904:1204:3205:3008:09
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0514:4822:0001:4905:1205:3306:3109:09
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0415:4823:0002:4906:1306:3407:3210:09
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0416:4800:0003:4907:1307:3408:3211:09
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0317:4701:0104:5008:1408:3509:3312:09
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0318:4702:0105:5009:1509:3610:3413:09
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0219:4703:0106:5010:1510:3611:3514:09
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0220:4704:0107:5011:1611:3712:3515:09
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0121:4705:0108:5012:1612:3713:3616:09
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0122:4606:0209:5113:1713:3814:3717:09
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0123:4607:0210:5114:1714:3815:3718:09
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0000:4608:0211:5115:1815:3916:3819:09
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0001:4609:0212:5116:1816:3917:3920:09
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0002:4610:0213:5117:1917:4018:3921:09
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0003:4611:0314:5218:1918:4019:4022:09
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0004:4612:0315:5219:2019:4120:4023:10
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0005:4613:0316:5220:2020:4121:4100:10
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5906:4614:0317:5221:2021:4122:4101:10
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5907:4615:0318:5322:2122:4223:4102:10
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0008:4616:0419:5323:2123:4200:4203:10
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0009:4617:0420:5300:2100:4201:4204:10
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0010:4718:0421:5301:2101:4302:4205:11
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0011:4719:0422:5302:2202:4303:4206:11