اوقات شرعی به افق بندرگناوه
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی بندرگناوه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندرگناوه

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندرگناوه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4206:1213:0516:4019:5820:1621:0700:20
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4107:1114:0517:4020:5821:1722:0701:20
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4108:1115:0518:4021:5922:1723:0802:20
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:1116:0519:4022:5923:1800:0903:20
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3910:1017:0520:4000:0000:1901:1004:20
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3911:1018:0521:4001:0001:1902:1005:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:1019:0522:4002:0102:2003:1106:20
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3813:0920:0523:4003:0203:2004:1207:20
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:0921:0500:4104:0204:2105:1208:20
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3715:0922:0601:4105:0305:2206:1309:20
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3616:0823:0602:4106:0306:2207:1410:20
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3617:0800:0603:4107:0407:2308:1411:20
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3618:0801:0604:4108:0408:2309:1512:20
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3519:0802:0605:4109:0509:2410:1613:20
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3520:0803:0606:4110:0510:2411:1614:20
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3521:0804:0707:4111:0611:2512:1715:20
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3422:0705:0708:4112:0612:2513:1716:20
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3423:0706:0709:4213:0713:2614:1817:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3400:0707:0710:4214:0714:2615:1818:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3401:0708:0711:4215:0715:2716:1919:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3402:0709:0712:4216:0816:2717:1920:21
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3403:0710:0813:4217:0817:2718:2021:21
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3404:0711:0814:4218:0918:2819:2022:21
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3405:0712:0815:4319:0919:2820:2123:21
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0713:0816:4320:0920:2921:2100:21
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3407:0814:0917:4321:1021:2922:2101:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0815:0918:4322:1022:2923:2202:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0816:0919:4323:1023:2900:2203:22
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0817:0920:4300:1000:3001:2204:22
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0818:0921:4401:1101:3002:2305:22
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0819:1022:4402:1102:3003:2306:23