اوقات شرعی به افق کنگان
امروز : یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی کنگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کنگان

دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق کنگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3506:0613:0416:3320:0120:2021:1100:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3507:0714:0417:3421:0121:2022:1101:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3608:0715:0418:3422:0122:2023:1102:18
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3609:0716:0419:3423:0123:2000:1103:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3610:0817:0520:3400:0200:2001:1204:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3711:0818:0521:3501:0201:2002:1205:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3712:0819:0522:3502:0202:2103:1206:19
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3713:0820:0523:3503:0203:2104:1207:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3814:0921:0500:3504:0204:2105:1208:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3815:0922:0601:3605:0205:2106:1209:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3916:1023:0602:3606:0206:2107:1210:20
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3917:1000:0603:3607:0207:2108:1111:20
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:4018:1001:0604:3608:0208:2109:1112:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:4019:1102:0605:3609:0209:2010:1113:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4120:1103:0606:3710:0210:2011:1114:21
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4121:1204:0707:3711:0211:2012:1115:21
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4222:1205:0708:3712:0112:2013:1116:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4223:1206:0709:3713:0113:2014:1017:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4300:1307:0710:3814:0114:2015:1018:22
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4401:1308:0711:3815:0115:2016:1019:22
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4402:1409:0712:3816:0116:1917:0920:22
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4503:1410:0713:3817:0017:1918:0921:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4604:1511:0814:3918:0018:1919:0922:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4605:1512:0815:3919:0019:1820:0823:23
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4706:1613:0816:3920:0020:1821:0800:23
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4807:1614:0817:3920:5921:1822:0701:23
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4808:1715:0818:3921:5922:1723:0702:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4909:1716:0819:3922:5923:1700:0603:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5010:1817:0820:4023:5800:1601:0604:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5111:1818:0821:4000:5801:1602:0505:24
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5112:1919:0822:4001:5702:1603:0506:24