اوقات شرعی به افق کنگان
امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی کنگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کنگان

پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق کنگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3506:0713:0416:3320:0120:2021:1100:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3507:0714:0417:3421:0121:2022:1101:18
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3608:0715:0418:3422:0122:2023:1102:18
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3609:0716:0419:3423:0123:2000:1103:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3610:0817:0520:3400:0200:2001:1204:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3711:0818:0521:3501:0201:2002:1205:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3712:0819:0522:3502:0202:2103:1206:19
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3713:0920:0523:3503:0203:2104:1207:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3814:0921:0500:3504:0204:2105:1208:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3815:0922:0601:3605:0205:2106:1209:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3916:1023:0602:3606:0206:2107:1210:20
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3917:1000:0603:3607:0207:2108:1111:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:4018:1001:0604:3608:0208:2109:1112:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4019:1102:0605:3709:0209:2010:1113:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4120:1103:0706:3710:0210:2011:1114:21
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4121:1204:0707:3711:0211:2012:1115:21
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4222:1205:0708:3712:0112:2013:1116:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4323:1306:0709:3713:0113:2014:1017:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4300:1307:0710:3814:0114:2015:1018:22
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4401:1308:0711:3815:0115:1916:1019:22
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4402:1409:0712:3816:0116:1917:0920:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4503:1410:0813:3817:0017:1918:0921:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4604:1511:0814:3918:0018:1919:0922:23
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4605:1512:0815:3919:0019:1820:0823:23
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4706:1613:0816:3920:0020:1821:0800:23
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4807:1614:0817:3920:5921:1822:0701:23
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4908:1715:0818:3921:5922:1723:0702:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4909:1716:0819:4022:5823:1700:0603:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5010:1817:0820:4023:5800:1601:0604:24
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5111:1918:0821:4000:5801:1602:0505:24
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5112:1919:0822:4001:5702:1503:0406:24