اوقات شرعی به افق لیقوان
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی لیقوان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لیقوان

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لیقوان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0913:2117:1320:3320:5421:5300:28
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0914:2118:1321:3421:5522:5401:28
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0815:2119:1422:3422:5623:5502:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0716:2120:1423:3523:5700:5603:28
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0717:2121:1400:3600:5701:5704:28
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0618:2122:1401:3701:5802:5805:28
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0619:2223:1402:3802:5903:5906:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1713:0520:2200:1503:3804:0005:0007:28
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1614:0521:2201:1504:3905:0106:0108:28
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1615:0422:2202:1505:4006:0107:0209:28
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1516:0423:2203:1506:4007:0208:0310:28
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1417:0400:2204:1607:4108:0309:0411:28
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1318:0301:2205:1608:4209:0310:0512:28
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1319:0302:2306:1609:4210:0411:0513:28
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1220:0303:2307:1610:4311:0512:0614:28
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1221:0304:2308:1611:4312:0513:0715:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1122:0205:2309:1712:4413:0614:0816:28
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1123:0206:2310:1713:4514:0715:0817:28
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1000:0207:2311:1714:4515:0716:0918:28
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1001:0208:2412:1715:4616:0817:1019:28
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1002:0209:2413:1816:4617:0818:1020:28
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1003:0210:2414:1817:4718:0919:1121:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0904:0211:2415:1818:4719:0920:1222:28
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0905:0212:2416:1819:4720:0921:1223:28
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0906:0213:2517:1920:4821:1022:1200:28
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0907:0214:2518:1921:4822:1023:1301:29
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0908:0215:2519:1922:4923:1100:1302:29
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0909:0216:2520:1923:4900:1101:1403:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0910:0217:2621:2000:4901:1102:1404:29
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0911:0218:2622:2001:4902:1203:1405:29
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0912:0219:2623:2002:5003:1204:1506:30