اوقات شرعی به افق آبدان
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی آبدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آبدان

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق آبدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3506:0713:0516:3520:0320:2221:1300:19
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3607:0714:0517:3521:0321:2222:1301:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3608:0815:0518:3622:0322:2223:1302:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3609:0816:0519:3623:0323:2200:1303:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3610:0817:0620:3600:0300:2201:1404:20
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3711:0818:0621:3601:0301:2202:1405:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3712:0919:0622:3702:0302:2203:1406:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3813:0920:0623:3703:0403:2204:1407:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3814:0921:0700:3704:0404:2205:1408:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3815:1022:0701:3705:0405:2206:1409:21
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3916:1023:0702:3806:0406:2207:1410:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3917:1100:0703:3807:0407:2208:1311:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:4018:1101:0704:3808:0408:2209:1312:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:4019:1102:0705:3809:0309:2210:1313:22
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4120:1203:0806:3910:0310:2211:1314:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4221:1204:0807:3911:0311:2212:1315:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4222:1305:0808:3912:0312:2213:1316:23
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4323:1306:0809:3913:0313:2214:1217:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4300:1407:0810:3914:0314:2115:1218:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4401:1408:0811:4015:0315:2116:1219:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4502:1409:0912:4016:0216:2117:1120:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4503:1510:0913:4017:0217:2118:1121:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4604:1511:0914:4018:0218:2019:1122:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4705:1612:0915:4119:0219:2020:1023:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4706:1613:0916:4120:0120:2021:1000:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4807:1714:0917:4121:0121:1922:0901:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4908:1715:0918:4122:0122:1923:0902:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4909:1816:0919:4123:0023:1900:0803:25
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5010:1917:0920:4100:0000:1801:0804:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5111:1918:0921:4200:5901:1802:0705:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5212:2019:0922:4201:5902:1703:0706:25