اوقات شرعی به افق عربی
امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی عربی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عربی

پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق عربی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3506:0713:0716:3920:0620:2521:1700:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3507:0814:0717:3921:0621:2522:1701:21
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3508:0815:0718:3922:0622:2523:1702:21
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3609:0816:0719:3923:0623:2600:1703:21
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3610:0817:0820:4000:0700:2601:1804:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3611:0918:0821:4001:0701:2602:1805:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3712:0919:0822:4002:0702:2603:1806:22
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3713:0920:0823:4003:0703:2604:1807:22
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3714:1021:0800:4104:0704:2605:1808:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3815:1022:0901:4105:0705:2606:1809:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3816:1123:0902:4106:0706:2607:1710:23
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3917:1100:0903:4107:0707:2608:1711:23
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3918:1101:0904:4208:0708:2609:1712:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4019:1202:0905:4209:0709:2610:1713:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4020:1203:0906:4210:0710:2611:1714:24
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4121:1304:1007:4211:0611:2512:1715:24
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4222:1305:1008:4212:0612:2513:1616:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4223:1406:1009:4313:0613:2514:1617:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4300:1407:1010:4314:0614:2515:1618:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4401:1408:1011:4315:0615:2516:1519:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4402:1509:1012:4316:0616:2417:1520:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4503:1510:1013:4417:0517:2418:1521:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4604:1611:1114:4418:0518:2419:1422:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4605:1712:1115:4419:0519:2320:1423:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4706:1713:1116:4420:0420:2321:1300:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4807:1814:1117:4421:0421:2322:1301:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4808:1815:1118:4422:0422:2223:1202:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4909:1916:1119:4523:0323:2200:1203:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5010:1917:1120:4500:0300:2101:1104:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5111:2018:1121:4501:0201:2102:1105:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5112:2019:1122:4502:0202:2003:1006:27