اوقات شرعی به افق تنگ ارم
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تنگ ارم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تنگ ارم

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تنگ ارم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3906:0913:0116:3519:5320:1121:0100:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3907:0814:0117:3520:5321:1222:0201:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3808:0815:0118:3521:5422:1223:0302:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3709:0716:0119:3522:5423:1300:0403:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3710:0717:0120:3523:5500:1401:0404:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3611:0718:0121:3500:5601:1402:0505:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3612:0619:0122:3501:5602:1503:0606:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3513:0620:0123:3502:5703:1504:0607:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3514:0621:0100:3503:5704:1605:0708:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3415:0622:0201:3604:5805:1706:0809:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3416:0523:0202:3605:5806:1707:0810:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3417:0500:0203:3606:5907:1808:0911:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3318:0501:0204:3607:5908:1809:1012:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3319:0502:0205:3609:0009:1910:1013:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3320:0503:0206:3610:0010:1911:1114:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3221:0404:0207:3611:0111:2012:1115:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3222:0405:0308:3612:0112:2013:1216:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3223:0406:0309:3613:0213:2114:1317:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3200:0407:0310:3714:0214:2115:1318:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3101:0408:0311:3715:0215:2216:1419:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3102:0409:0312:3716:0316:2217:1420:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3103:0410:0413:3717:0317:2218:1421:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3104:0411:0414:3718:0418:2319:1522:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3105:0412:0415:3719:0419:2320:1523:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3106:0413:0416:3820:0420:2321:1600:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3107:0414:0517:3821:0521:2422:1601:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3108:0515:0518:3822:0522:2423:1602:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3109:0516:0519:3823:0523:2400:1703:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3210:0517:0520:3800:0500:2501:1704:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3211:0518:0521:3901:0601:2502:1705:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0519:0622:3902:0602:2503:1706:19