اوقات شرعی به افق پشت پر
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی پشت پر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پشت پر

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق پشت پر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3106:0513:0516:3820:0520:2521:1700:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3207:0514:0517:3921:0621:2522:1701:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3208:0515:0618:3922:0622:2523:1702:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3209:0616:0619:3923:0623:2500:1703:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3310:0617:0620:3900:0600:2501:1704:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3311:0618:0621:3901:0601:2502:1705:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3312:0719:0622:4002:0602:2503:1806:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3413:0720:0723:4003:0603:2504:1807:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3414:0721:0700:4004:0604:2505:1808:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3515:0822:0701:4005:0605:2506:1709:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3516:0823:0702:4106:0606:2507:1710:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3617:0800:0703:4107:0607:2508:1711:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3618:0901:0804:4108:0608:2509:1712:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3719:0902:0805:4109:0609:2510:1713:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3720:1003:0806:4210:0610:2511:1714:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3821:1004:0807:4211:0611:2512:1715:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3822:1005:0808:4212:0612:2513:1616:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3923:1106:0809:4213:0613:2514:1617:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4000:1107:0910:4214:0514:2415:1618:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4001:1208:0911:4315:0515:2416:1519:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4102:1209:0912:4316:0516:2417:1520:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4203:1310:0913:4317:0517:2418:1521:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4204:1311:0914:4318:0418:2319:1422:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4305:1412:0915:4319:0419:2320:1423:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4406:1413:0916:4320:0420:2321:1300:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4507:1514:0917:4421:0321:2222:1301:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4508:1615:0918:4422:0322:2223:1202:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4609:1616:1019:4423:0323:2100:1203:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4710:1717:1020:4400:0200:2101:1104:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4811:1718:1021:4401:0201:2002:1105:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4812:1819:1022:4402:0102:2003:1006:25