اوقات شرعی به افق بوشکان
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی بوشکان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بوشکان

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق بوشکان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3306:0613:0516:3820:0520:2421:1600:19
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3307:0614:0517:3821:0521:2422:1601:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3308:0615:0618:3822:0522:2423:1602:19
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3409:0616:0619:3823:0523:2400:1603:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3410:0717:0620:3800:0500:2401:1604:20
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3411:0718:0621:3901:0501:2502:1605:20
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3512:0719:0622:3902:0602:2503:1706:20
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3513:0820:0723:3903:0603:2504:1707:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3614:0821:0700:3904:0604:2505:1608:21
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3615:0822:0701:4005:0605:2506:1609:21
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3616:0923:0702:4006:0606:2507:1610:21
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3717:0900:0703:4007:0607:2508:1611:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3718:1001:0804:4008:0608:2509:1612:22
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3819:1002:0805:4109:0509:2410:1613:22
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3920:1003:0806:4110:0510:2411:1614:22
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3921:1104:0807:4111:0511:2412:1615:22
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4022:1105:0808:4112:0512:2413:1516:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4023:1206:0809:4113:0513:2414:1517:23
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4100:1207:0910:4214:0514:2415:1518:23
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4201:1308:0911:4215:0515:2316:1419:23
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4202:1309:0912:4216:0416:2317:1420:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4303:1410:0913:4217:0417:2318:1421:24
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4404:1411:0914:4218:0418:2219:1322:24
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4405:1512:0915:4319:0319:2220:1323:24
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4506:1513:0916:4320:0320:2221:1200:24
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4607:1614:0917:4321:0321:2122:1201:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4708:1615:0918:4322:0222:2123:1102:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4709:1716:1019:4323:0223:2100:1103:25
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4810:1717:1020:4300:0200:2001:1004:25
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4911:1818:1021:4401:0101:2002:1005:25
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5012:1919:1022:4402:0102:1903:0906:25