اوقات شرعی به افق بندررستمی
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی بندررستمی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندررستمی

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق بندررستمی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3606:0913:0816:3920:0720:2621:1700:21
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3607:0914:0817:4021:0721:2622:1801:22
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3708:0915:0818:4022:0722:2623:1802:22
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3709:0916:0819:4023:0723:2600:1803:22
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3710:1017:0820:4000:0700:2601:1804:22
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3811:1018:0921:4001:0701:2602:1805:23
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3812:1019:0922:4102:0702:2603:1806:23
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3913:1120:0923:4103:0703:2604:1807:23
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3914:1121:0900:4104:0704:2605:1808:23
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3915:1122:0901:4105:0705:2606:1809:23
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:4016:1223:1002:4206:0706:2607:1810:24
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:4017:1200:1003:4207:0707:2608:1811:24
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:4118:1301:1004:4208:0708:2609:1812:24
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4119:1302:1005:4209:0709:2610:1713:24
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4220:1303:1006:4310:0710:2611:1714:25
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4321:1404:1107:4311:0711:2612:1715:25
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4322:1405:1108:4312:0712:2613:1716:25
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4423:1506:1109:4313:0713:2614:1717:25
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4400:1507:1110:4314:0714:2515:1618:25
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4501:1608:1111:4415:0615:2516:1619:26
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4602:1609:1112:4416:0616:2517:1620:26
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4603:1710:1113:4417:0617:2518:1521:26
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4704:1711:1214:4418:0618:2419:1522:26
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4805:1812:1215:4419:0519:2420:1423:27
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4806:1813:1216:4520:0520:2421:1400:27
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4907:1914:1217:4521:0521:2322:1301:27
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:5008:1915:1218:4522:0422:2323:1302:27
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:5109:2016:1219:4523:0423:2200:1203:27
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5110:2017:1220:4500:0300:2201:1204:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5211:2118:1221:4501:0301:2102:1105:28
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5312:2119:1222:4602:0202:2103:1106:28