اوقات شرعی به افق چاه کوتاه
امروز : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی چاه کوتاه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چاه کوتاه

چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق چاه کوتاه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3406:0713:0716:4020:0820:2721:1900:21
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3407:0814:0817:4121:0821:2722:1901:21
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3508:0815:0818:4122:0822:2723:1902:21
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3509:0816:0819:4123:0823:2700:1903:22
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3510:0817:0820:4100:0800:2701:1904:22
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3611:0918:0921:4201:0801:2702:2005:22
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3612:0919:0922:4202:0802:2703:2006:22
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3613:0920:0923:4203:0803:2704:2007:22
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3714:1021:0900:4204:0804:2805:2008:23
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3715:1022:0901:4205:0805:2806:1909:23
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3816:1123:1002:4306:0806:2707:1910:23
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3817:1100:1003:4307:0807:2708:1911:23
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3918:1101:1004:4308:0808:2709:1912:24
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3919:1202:1005:4309:0809:2710:1913:24
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4020:1203:1006:4410:0810:2711:1914:24
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4121:1304:1007:4411:0811:2712:1915:24
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4122:1305:1108:4412:0812:2713:1816:25
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4223:1406:1109:4413:0813:2714:1817:25
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4200:1407:1110:4514:0814:2615:1818:25
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4301:1508:1111:4515:0715:2616:1719:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4402:1509:1112:4516:0716:2617:1720:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4403:1610:1113:4517:0717:2618:1721:26
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4504:1611:1114:4518:0618:2519:1622:26
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4605:1712:1115:4519:0619:2520:1623:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4706:1713:1216:4620:0620:2521:1500:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4707:1814:1217:4621:0521:2422:1501:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4808:1815:1218:4622:0522:2423:1402:27
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4909:1916:1219:4623:0523:2300:1403:27
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5010:1917:1220:4600:0400:2301:1304:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5011:2018:1221:4601:0401:2202:1205:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5112:2019:1222:4602:0302:2203:1206:27