اوقات شرعی به افق سردرود
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی سردرود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سردرود

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق سردرود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0906:4213:2417:0820:0620:2621:1900:38
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0707:4114:2418:0921:0721:2722:2001:37
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0608:4015:2419:0922:0822:2823:2102:37
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0409:3916:2420:0923:0923:2900:2203:37
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0210:3717:2321:0900:1000:3001:2304:36
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0111:3618:2322:0901:1101:3102:2405:36
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5912:3519:2323:1002:1202:3203:2606:36
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5813:3320:2300:1003:1303:3304:2707:35
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5614:3221:2301:1004:1404:3405:2808:35
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5415:3122:2302:1005:1505:3506:2909:35
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5316:3023:2303:1006:1606:3607:3010:34
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5117:2900:2204:1107:1707:3708:3211:34
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5018:2801:2205:1108:1808:3809:3312:34
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4819:2602:2206:1109:1909:3910:3413:33
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4720:2503:2207:1110:1910:4011:3514:33
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4521:2404:2208:1111:2011:4112:3615:33
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4422:2305:2209:1212:2112:4213:3816:32
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4223:2206:2210:1213:2213:4314:3917:32
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4100:2107:2211:1214:2314:4415:4018:32
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3901:2008:2212:1215:2415:4516:4119:32
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3802:1909:2213:1216:2516:4617:4220:31
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3603:1810:2214:1317:2617:4718:4421:31
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3504:1711:2215:1318:2718:4719:4522:31
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3405:1612:2216:1319:2819:4820:4623:31
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3206:1513:2217:1320:2920:4921:4700:30
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3107:1514:2218:1321:2921:5022:4801:30
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3008:1415:2219:1422:3022:5123:4902:30
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2909:1316:2220:1423:3123:5200:5003:30
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2710:1217:2221:1400:3200:5301:5204:30
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2611:1118:2222:1401:3301:5402:5305:30
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2512:1119:2223:1402:3402:5503:5406:29