اوقات شرعی به افق ارکواز
امروز : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

امروز
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی ارکواز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ارکواز

چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی تیر ماه به افق ارکواز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3306:1513:2617:0920:3720:5721:5300:35
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3407:1514:2618:0921:3721:5722:5401:35
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3408:1515:2619:1022:3722:5723:5402:35
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3409:1516:2620:1023:3723:5700:5403:36
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3510:1617:2621:1000:3700:5701:5404:36
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3511:1618:2722:1001:3701:5802:5405:36
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3512:1619:2723:1102:3702:5803:5406:36
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3613:1720:2700:1103:3703:5804:5407:37
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3614:1721:2701:1104:3704:5805:5408:37
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3715:1722:2702:1105:3705:5806:5409:37
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3716:1823:2803:1106:3706:5807:5410:37
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3817:1800:2804:1207:3707:5708:5311:38
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3818:1901:2805:1208:3708:5709:5312:38
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3919:1902:2806:1209:3709:5710:5313:38
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4020:2003:2807:1210:3710:5711:5314:38
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4021:2004:2808:1211:3711:5712:5215:39
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4122:2105:2909:1212:3612:5713:5216:39
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4223:2106:2910:1313:3613:5614:5217:39
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4300:2207:2911:1314:3614:5615:5118:39
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4301:2208:2912:1315:3615:5616:5119:40
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4402:2309:2913:1316:3516:5517:5020:40
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4503:2310:2914:1317:3517:5518:5021:40
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4604:2411:2915:1318:3518:5519:4922:40
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4705:2512:3016:1319:3419:5420:4923:40
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4806:2513:3017:1320:3420:5421:4800:41
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4807:2614:3018:1321:3321:5322:4801:41
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4908:2715:3019:1322:3322:5323:4702:41
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:5009:2716:3020:1423:3223:5200:4603:41
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5110:2817:3021:1400:3200:5201:4604:42
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5211:2818:3022:1401:3101:5102:4505:42
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5312:2919:3023:1402:3102:5003:4406:42