اوقات شرعی به افق میمه ایلام
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی میمه ایلام

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میمه ایلام

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میمه ایلام
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4306:1813:1917:0220:2020:3921:3300:31
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4207:1814:1918:0221:2021:4022:3401:31
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4108:1715:1919:0222:2122:4123:3502:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:1716:1920:0323:2223:4200:3603:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4010:1617:1921:0300:2200:4201:3704:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3911:1618:1922:0301:2301:4302:3705:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:1619:2023:0302:2402:4403:3806:31
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3813:1520:2000:0303:2403:4404:3907:31
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:1521:2001:0304:2504:4505:4008:31
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3615:1522:2002:0305:2605:4606:4109:31
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3616:1423:2003:0406:2606:4607:4110:31
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3517:1400:2004:0407:2707:4708:4211:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3518:1401:2005:0408:2708:4709:4312:31
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3419:1302:2106:0409:2809:4810:4313:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3420:1303:2107:0410:2810:4911:4414:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3421:1304:2108:0411:2911:4912:4515:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3322:1305:2109:0512:2912:5013:4516:31
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3323:1306:2110:0513:3013:5014:4617:32
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3300:1307:2211:0514:3014:5115:4718:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3301:1308:2212:0515:3115:5116:4719:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3202:1309:2213:0516:3116:5217:4820:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3203:1310:2214:0617:3217:5218:4821:32
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3204:1311:2215:0618:3218:5219:4922:32
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3205:1312:2316:0619:3319:5320:4923:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1313:2317:0620:3320:5321:4900:32
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3207:1314:2318:0621:3321:5422:5001:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1315:2319:0722:3422:5423:5002:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1316:2320:0723:3423:5400:5103:33
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3210:1317:2421:0700:3400:5401:5104:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3211:1318:2422:0701:3401:5502:5105:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3312:1319:2423:0702:3502:5503:5106:34