اوقات شرعی به افق پتک
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی پتک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پتک

یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
جمعه
۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی تیر ماه به افق پتک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3406:1413:2217:0420:3120:5121:4700:33
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3407:1414:2318:0421:3121:5122:4701:33
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3508:1415:2319:0422:3122:5223:4702:33
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3509:1416:2320:0523:3223:5200:4703:33
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3510:1517:2321:0500:3200:5201:4704:34
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3611:1518:2322:0501:3201:5202:4705:34
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3612:1519:2423:0502:3202:5203:4706:34
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3713:1620:2400:0603:3203:5204:4707:34
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3714:1621:2401:0604:3204:5205:4708:34
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3815:1622:2402:0605:3205:5206:4709:35
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3816:1723:2403:0606:3206:5207:4710:35
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3917:1700:2504:0607:3207:5208:4711:35
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3918:1801:2505:0708:3208:5209:4712:35
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4019:1802:2506:0709:3209:5110:4613:36
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4120:1903:2507:0710:3110:5111:4614:36
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4121:1904:2508:0711:3111:5112:4615:36
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4222:2005:2509:0712:3112:5113:4616:36
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4323:2006:2610:0713:3113:5114:4517:37
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4300:2107:2611:0814:3114:5015:4518:37
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4401:2108:2612:0815:3015:5016:4419:37
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4502:2209:2613:0816:3016:5017:4420:37
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4603:2210:2614:0817:3017:4918:4321:38
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4604:2311:2615:0818:2918:4919:4322:38
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4705:2412:2616:0819:2919:4920:4223:38
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4806:2413:2617:0820:2820:4821:4200:38
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4907:2514:2718:0821:2821:4822:4101:38
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:5008:2515:2719:0822:2822:4723:4102:39
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:5109:2616:2720:0923:2723:4700:4003:39
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5210:2717:2721:0900:2700:4601:3904:39
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5211:2718:2722:0901:2601:4502:3805:39
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5312:2819:2723:0902:2502:4503:3806:39