اوقات شرعی به افق دره شهر
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی دره شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دره شهر

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دره شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4106:1713:1717:0020:1820:3721:3100:29
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4007:1614:1718:0021:1821:3822:3201:29
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4008:1615:1719:0022:1922:3923:3302:29
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3909:1516:1720:0123:2023:3900:3403:29
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3810:1517:1721:0100:2000:4001:3404:29
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3711:1418:1822:0101:2101:4102:3505:29
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3712:1419:1823:0102:2202:4203:3606:29
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3613:1420:1800:0103:2203:4204:3707:29
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3514:1321:1801:0104:2304:4305:3808:29
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3515:1322:1802:0105:2405:4306:3809:29
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3416:1323:1803:0106:2406:4407:3910:29
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3417:1200:1804:0207:2507:4508:4011:29
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3318:1201:1905:0208:2508:4509:4112:29
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3319:1202:1906:0209:2609:4610:4113:29
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3320:1203:1907:0210:2610:4611:4214:29
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3221:1104:1908:0211:2711:4712:4315:30
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3222:1105:1909:0212:2712:4813:4316:30
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3223:1106:1910:0313:2813:4814:4417:30
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3100:1107:2011:0314:2814:4915:4418:30
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3101:1108:2012:0315:2915:4916:4519:30
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3102:1109:2013:0316:2916:4917:4520:30
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3103:1110:2014:0317:3017:5018:4621:30
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3104:1111:2015:0418:3018:5019:4622:30
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3105:1112:2116:0419:3019:5120:4723:31
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1113:2117:0420:3120:5121:4700:31
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1114:2118:0421:3121:5122:4801:31
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3108:1115:2119:0422:3122:5223:4802:31
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3109:1116:2220:0523:3223:5200:4803:31
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3110:1117:2221:0500:3200:5201:4904:31
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3111:1218:2222:0501:3201:5302:4905:32
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3112:1219:2223:0502:3302:5303:4906:32