اوقات شرعی به افق نطنز
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی نطنز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نطنز

یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق نطنز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1205:5313:0416:4820:1620:3621:3300:14
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1206:5314:0517:4921:1621:3622:3301:14
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1207:5415:0518:4922:1622:3623:3302:14
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1208:5416:0519:4923:1623:3700:3303:14
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1309:5417:0520:4900:1600:3701:3304:14
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1310:5418:0521:4901:1601:3702:3305:15
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1411:5519:0622:5002:1602:3703:3306:15
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1412:5520:0623:5003:1603:3704:3307:15
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1513:5621:0600:5004:1604:3705:3308:15
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1514:5622:0601:5005:1605:3706:3309:16
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1615:5623:0602:5006:1606:3707:3310:16
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:1616:5700:0703:5107:1607:3708:3311:16
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:1717:5701:0704:5108:1608:3609:3312:16
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:1718:5802:0705:5109:1609:3610:3213:17
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:1819:5803:0706:5110:1610:3611:3214:17
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:1920:5904:0707:5111:1611:3612:3215:17
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:1921:5905:0708:5112:1512:3613:3116:17
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2023:0006:0809:5213:1513:3514:3117:18
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2100:0007:0810:5214:1514:3515:3118:18
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2201:0108:0811:5215:1515:3516:3019:18
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2302:0109:0812:5216:1416:3417:3020:18
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2303:0210:0813:5217:1417:3418:2921:19
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2404:0311:0814:5218:1418:3419:2922:19
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2505:0312:0815:5219:1319:3320:2823:19
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2606:0413:0816:5220:1320:3321:2700:19
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:2707:0414:0917:5221:1221:3222:2701:20
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:2808:0515:0918:5322:1222:3223:2602:20
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:2909:0616:0919:5323:1123:3100:2503:20
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3010:0617:0920:5300:1100:3101:2504:20
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3111:0718:0921:5301:1001:3002:2405:20
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3112:0819:0922:5302:1002:2903:2306:21