اوقات شرعی به افق علویجه
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی علویجه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق علویجه

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق علویجه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1705:5813:0816:5120:1820:3821:3400:17
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1706:5814:0817:5121:1821:3822:3401:18
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1807:5815:0818:5122:1822:3823:3502:18
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1808:5816:0819:5123:1823:3800:3503:18
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1809:5917:0920:5100:1800:3901:3504:18
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1910:5918:0921:5201:1801:3902:3505:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1911:5919:0922:5202:1802:3903:3506:19
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2013:0020:0923:5203:1803:3904:3507:19
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2014:0021:0900:5204:1804:3905:3508:19
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2115:0022:1001:5305:1805:3906:3409:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2116:0123:1002:5306:1806:3907:3410:20
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2217:0100:1003:5307:1807:3908:3411:20
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2218:0201:1004:5308:1808:3809:3412:20
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2319:0202:1005:5309:1809:3810:3413:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2420:0303:1006:5310:1810:3811:3314:21
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2421:0304:1107:5411:1811:3812:3315:21
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2522:0405:1108:5412:1812:3813:3316:21
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2623:0406:1109:5413:1713:3714:3217:21
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2600:0507:1110:5414:1714:3715:3218:22
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2701:0508:1111:5415:1715:3716:3219:22
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2802:0609:1112:5416:1716:3617:3120:22
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2903:0610:1113:5417:1617:3618:3121:22
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3004:0711:1214:5518:1618:3619:3022:23
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3005:0812:1215:5519:1519:3520:3023:23
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3106:0813:1216:5520:1520:3521:2900:23
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3207:0914:1217:5521:1521:3422:2801:23
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3308:0915:1218:5522:1422:3423:2802:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3409:1016:1219:5523:1423:3300:2703:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3510:1117:1220:5500:1300:3301:2604:24
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3611:1118:1221:5501:1301:3202:2605:24
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3712:1219:1222:5502:1202:3103:2506:24