اوقات شرعی به افق خوراصفهان
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی خوراصفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوراصفهان

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
اوقات شرعی تیر ماه به افق خوراصفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5805:4012:5216:3620:0420:2421:2100:01
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5806:4013:5217:3721:0421:2422:2101:01
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5807:4014:5218:3722:0422:2523:2102:01
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5808:4015:5219:3723:0423:2500:2203:01
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5909:4116:5320:3700:0400:2501:2204:02
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:5910:4117:5321:3701:0401:2502:2205:02
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0011:4118:5322:3802:0402:2503:2206:02
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0012:4219:5323:3803:0403:2504:2207:02
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0113:4220:5300:3804:0404:2505:2208:02
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0114:4321:5401:3805:0405:2506:2109:03
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0215:4322:5402:3806:0406:2507:2110:03
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0216:4323:5403:3907:0407:2508:2111:03
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0317:4400:5404:3908:0408:2409:2112:03
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0418:4401:5405:3909:0409:2410:2113:04
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0419:4502:5406:3910:0410:2411:2014:04
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0520:4503:5507:3911:0411:2412:2015:04
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0621:4604:5508:3912:0312:2413:2016:05
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0622:4605:5509:4013:0313:2314:1917:05
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0723:4706:5510:4014:0314:2315:1918:05
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0800:4807:5511:4015:0315:2316:1819:05
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:0901:4808:5512:4016:0216:2217:1820:05
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1002:4909:5513:4017:0217:2218:1721:06
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1003:4910:5614:4018:0218:2219:1722:06
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1104:5011:5615:4019:0119:2120:1623:06
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1205:5112:5616:4020:0120:2121:1600:06
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1306:5113:5617:4021:0021:2022:1501:07
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1407:5214:5618:4022:0022:2023:1402:07
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1508:5215:5619:4022:5923:1900:1403:07
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1609:5316:5620:4023:5900:1901:1304:07
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1710:5417:5621:4000:5801:1802:1205:07
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1811:5418:5622:4001:5802:1703:1106:08