اوقات شرعی به افق هاردنگ
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی هاردنگ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هاردنگ

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق هاردنگ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2005:5913:0716:4820:1520:3521:3100:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2006:5914:0717:4821:1521:3522:3101:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2108:0015:0818:4922:1622:3623:3102:18
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2109:0016:0819:4923:1623:3600:3103:18
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2110:0017:0820:4900:1600:3601:3104:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2211:0018:0821:4901:1601:3602:3105:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2212:0119:0822:5002:1602:3603:3106:19
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2313:0120:0923:5003:1603:3604:3107:19
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2314:0221:0900:5004:1604:3605:3108:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2415:0222:0901:5005:1605:3606:3109:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2416:0223:0902:5006:1606:3607:3110:20
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2517:0300:0903:5107:1607:3608:3111:20
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2518:0301:1004:5108:1608:3609:3112:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2619:0402:1005:5109:1609:3610:3013:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2620:0403:1006:5110:1610:3511:3014:21
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2721:0504:1007:5111:1511:3512:3015:21
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2822:0505:1008:5112:1512:3513:2916:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2823:0606:1009:5213:1513:3514:2917:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2900:0607:1110:5214:1514:3515:2918:22
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3001:0708:1111:5215:1515:3416:2819:22
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3102:0709:1112:5216:1416:3417:2820:22
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3103:0810:1113:5217:1417:3418:2721:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3204:0811:1114:5218:1418:3319:2722:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3305:0912:1115:5219:1319:3320:2623:23
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3406:1013:1116:5320:1320:3221:2600:23
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3507:1014:1117:5321:1221:3222:2501:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3608:1115:1118:5322:1222:3123:2502:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3609:1116:1219:5323:1123:3100:2403:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3710:1217:1220:5300:1100:3001:2304:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3811:1318:1221:5301:1001:3002:2305:24
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3912:1319:1222:5302:1002:2903:2206:24