اوقات شرعی به افق گوگد
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی گوگد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گوگد

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق گوگد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1805:5913:1116:5520:2220:4221:3900:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1807:0014:1117:5521:2221:4222:3901:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1808:0015:1118:5522:2222:4323:3902:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1909:0016:1119:5523:2223:4300:3903:21
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1910:0017:1120:5500:2200:4301:3904:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2011:0118:1221:5601:2201:4302:3905:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2012:0119:1222:5602:2302:4303:3906:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2013:0120:1223:5603:2303:4304:3907:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2114:0221:1200:5604:2304:4305:3908:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2115:0222:1201:5605:2305:4306:3909:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2216:0323:1302:5706:2206:4307:3910:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2317:0300:1303:5707:2207:4308:3911:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2318:0401:1304:5708:2208:4309:3912:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2419:0402:1305:5709:2209:4210:3813:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2420:0503:1306:5710:2210:4211:3814:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2521:0504:1407:5811:2211:4212:3815:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2622:0605:1408:5812:2212:4213:3716:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2723:0606:1409:5813:2113:4114:3717:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2700:0707:1410:5814:2114:4115:3718:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2801:0708:1411:5815:2115:4116:3619:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2902:0809:1412:5816:2016:4117:3620:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3003:0810:1413:5817:2017:4018:3521:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3104:0911:1414:5818:2018:4019:3522:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3105:1012:1515:5919:1919:3920:3423:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3206:1013:1516:5920:1920:3921:3300:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3307:1114:1517:5921:1821:3822:3301:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3408:1115:1518:5922:1822:3823:3202:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3509:1216:1519:5923:1723:3700:3103:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3610:1317:1520:5900:1700:3701:3104:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3711:1318:1521:5901:1601:3602:3005:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3812:1419:1522:5902:1602:3503:2906:27