اوقات شرعی به افق گلپایگان
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی گلپایگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلپایگان

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق گلپایگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0506:3213:0816:4719:4420:0220:5100:25
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0407:3114:0717:4720:4421:0321:5201:24
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0208:3015:0718:4721:4522:0422:5302:24
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0109:2916:0719:4722:4623:0423:5403:24
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0010:2817:0720:4823:4700:0500:5504:23
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5811:2618:0721:4800:4701:0601:5605:23
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5712:2519:0722:4801:4802:0702:5706:23
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5613:2420:0623:4802:4903:0803:5707:22
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5414:2321:0600:4803:5004:0804:5808:22
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5315:2222:0601:4804:5105:0905:5909:22
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5216:2123:0602:4805:5106:1007:0010:21
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5017:2000:0603:4806:5207:1108:0111:21
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4918:1901:0604:4807:5308:1209:0212:21
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4819:1802:0605:4808:5409:1210:0313:21
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4720:1703:0606:4809:5410:1311:0414:20
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4521:1604:0507:4810:5511:1412:0515:20
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4422:1505:0508:4811:5612:1513:0616:20
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4323:1506:0509:4812:5713:1614:0717:20
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4200:1407:0510:4813:5714:1615:0818:20
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4101:1308:0511:4814:5815:1716:0919:19
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3902:1209:0512:4815:5916:1817:1020:19
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3803:1110:0513:4817:0017:1918:1121:19
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3704:1011:0514:4818:0018:2019:1222:19
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3605:1012:0515:4819:0119:2020:1323:19
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3506:0913:0516:4920:0220:2121:1400:18
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3407:0814:0517:4921:0321:2222:1501:18
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3308:0815:0518:4922:0322:2323:1602:18
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3209:0716:0519:4923:0423:2300:1703:18
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3110:0617:0520:4900:0500:2401:1804:18
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3011:0618:0521:4901:0501:2502:1905:18
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2912:0519:0522:4902:0602:2603:1906:18