اوقات شرعی به افق نیاسر
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی نیاسر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیاسر

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی تیر ماه به افق نیاسر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1205:5513:0716:5220:2020:4121:3800:16
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1206:5514:0817:5321:2021:4122:3801:16
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1307:5515:0818:5322:2022:4123:3802:16
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1308:5616:0819:5323:2023:4100:3803:17
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1309:5617:0820:5300:2100:4101:3804:17
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1410:5618:0821:5401:2101:4102:3805:17
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1411:5619:0922:5402:2102:4103:3806:17
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1512:5720:0923:5403:2103:4104:3807:18
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1513:5721:0900:5404:2104:4105:3808:18
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1614:5822:0901:5405:2105:4106:3809:18
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1615:5823:0902:5506:2106:4107:3810:18
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1716:5900:1003:5507:2107:4108:3811:19
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1717:5901:1004:5508:2008:4109:3812:19
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1818:5902:1005:5509:2009:4110:3713:19
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1920:0003:1006:5510:2010:4111:3714:19
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1921:0004:1007:5511:2011:4012:3715:20
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2022:0105:1008:5612:2012:4013:3616:20
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2123:0106:1109:5613:1913:4014:3617:20
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2200:0207:1110:5614:1914:3915:3618:20
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2201:0308:1111:5615:1915:3916:3519:21
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2302:0309:1112:5616:1916:3917:3520:21
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2403:0410:1113:5617:1817:3818:3421:21
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2504:0411:1114:5618:1818:3819:3422:21
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2605:0512:1115:5619:1719:3820:3323:22
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2706:0613:1116:5620:1720:3721:3200:22
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2807:0614:1217:5621:1721:3722:3201:22
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2908:0715:1218:5722:1622:3623:3102:22
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2909:0816:1219:5723:1623:3600:3003:23
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3010:0817:1220:5700:1500:3501:3004:23
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3111:0918:1221:5701:1401:3402:2905:23
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3212:1019:1222:5702:1402:3403:2806:23