اوقات شرعی به افق کلیشاد
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی کلیشاد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلیشاد

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی تیر ماه به افق کلیشاد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1805:5713:0616:4820:1520:3521:3000:16
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1806:5714:0617:4821:1521:3522:3101:16
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1807:5815:0618:4822:1522:3523:3102:17
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1808:5816:0619:4823:1523:3500:3103:17
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1909:5817:0720:4800:1500:3501:3104:17
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1910:5818:0721:4901:1501:3502:3105:17
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2011:5919:0722:4902:1502:3503:3106:17
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2012:5920:0723:4903:1503:3504:3107:18
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2013:5921:0700:4904:1504:3505:3108:18
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2115:0022:0801:4905:1505:3506:3109:18
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2116:0023:0802:5006:1506:3507:3110:18
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2217:0100:0803:5007:1507:3508:3011:19
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2318:0101:0804:5008:1508:3509:3012:19
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2319:0202:0805:5009:1509:3510:3013:19
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2420:0203:0906:5010:1510:3511:3014:19
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2421:0304:0907:5111:1511:3512:3015:20
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2522:0305:0908:5112:1512:3413:2916:20
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2623:0406:0909:5113:1413:3414:2917:20
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2700:0407:0910:5114:1414:3415:2818:20
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2701:0508:0911:5115:1415:3416:2819:21
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2802:0509:0912:5116:1416:3317:2820:21
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2903:0610:1013:5217:1317:3318:2721:21
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3004:0611:1014:5218:1318:3319:2722:21
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3005:0712:1015:5219:1319:3220:2623:22
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3106:0713:1016:5220:1220:3221:2600:22
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3207:0814:1017:5221:1221:3122:2501:22
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3308:0915:1018:5222:1122:3123:2402:22
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3409:0916:1019:5223:1123:3000:2403:22
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3510:1017:1020:5200:1000:3001:2304:23
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3611:1118:1021:5201:1001:2902:2205:23
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3712:1119:1022:5202:0902:2903:2106:23