اوقات شرعی به افق داران
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی داران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق داران

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق داران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2006:0013:1016:5320:2020:4121:3700:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2007:0114:1117:5321:2021:4122:3701:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2108:0115:1118:5422:2122:4123:3702:21
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2109:0116:1119:5423:2123:4100:3703:21
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2110:0117:1120:5400:2100:4101:3704:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2211:0218:1121:5401:2101:4102:3705:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2212:0219:1222:5402:2102:4103:3706:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2213:0220:1223:5503:2103:4104:3707:22
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2314:0321:1200:5504:2104:4105:3708:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2315:0322:1201:5505:2105:4106:3709:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2416:0423:1202:5506:2106:4107:3710:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2517:0400:1303:5507:2107:4108:3711:23
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2518:0501:1304:5608:2108:4109:3612:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2619:0502:1305:5609:2109:4110:3613:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2620:0603:1306:5610:2010:4111:3614:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2721:0604:1307:5611:2011:4012:3615:24
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2822:0705:1308:5612:2012:4013:3516:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2923:0706:1409:5613:2013:4014:3517:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2900:0807:1410:5714:2014:4015:3418:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3001:0808:1411:5715:1915:3916:3419:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3102:0909:1412:5716:1916:3917:3420:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3203:0910:1413:5717:1917:3918:3321:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3204:1011:1414:5718:1818:3819:3322:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3305:1012:1415:5719:1819:3820:3223:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3406:1113:1416:5720:1720:3721:3100:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3507:1214:1417:5721:1721:3722:3101:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3608:1215:1518:5722:1722:3623:3002:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3709:1316:1519:5723:1623:3600:2903:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3810:1417:1520:5700:1600:3501:2904:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3911:1418:1521:5801:1501:3502:2805:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4012:1519:1522:5802:1402:3403:2706:27