اوقات شرعی به افق مرشدآباد
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی مرشدآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مرشدآباد

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق مرشدآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1905:5713:0416:4320:1020:3021:2500:15
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2006:5714:0417:4421:1121:3022:2501:15
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2007:5815:0418:4422:1122:3123:2502:15
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2008:5816:0419:4423:1123:3100:2503:15
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2009:5817:0520:4400:1100:3101:2504:16
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2110:5818:0521:4501:1101:3102:2605:16
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2111:5919:0522:4502:1102:3103:2606:16
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2212:5920:0523:4503:1103:3104:2607:16
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2214:0021:0500:4504:1104:3105:2508:17
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2315:0022:0601:4505:1105:3106:2509:17
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2316:0023:0602:4606:1106:3107:2510:17
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2417:0100:0603:4607:1107:3108:2511:17
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2418:0101:0604:4608:1108:3109:2512:18
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2519:0202:0605:4609:1109:3110:2513:18
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2520:0203:0706:4610:1110:3011:2514:18
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2621:0304:0707:4711:1111:3012:2415:18
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2722:0305:0708:4712:1012:3013:2416:19
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2723:0406:0709:4713:1013:3014:2417:19
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2800:0407:0710:4714:1014:3015:2318:19
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2901:0508:0711:4715:1015:2916:2319:19
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3002:0509:0712:4716:0916:2917:2220:20
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3003:0610:0813:4817:0917:2918:2221:20
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:0611:0814:4818:0918:2819:2222:20
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3205:0712:0815:4819:0819:2820:2123:20
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3306:0713:0816:4820:0820:2721:2000:20
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3307:0814:0817:4821:0821:2722:2001:21
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3408:0915:0818:4822:0722:2723:1902:21
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3509:0916:0819:4823:0723:2600:1903:21
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:1017:0820:4800:0600:2601:1804:21
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:1018:0821:4801:0601:2502:1705:21
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3812:1119:0822:4802:0502:2403:1706:22