اوقات شرعی به افق کمه
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی کمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کمه

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:0413:0016:3919:5620:1521:0700:14
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3207:0414:0017:3920:5721:1622:0801:14
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3108:0315:0018:3921:5822:1723:0902:14
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3009:0316:0119:3922:5823:1700:1003:14
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3010:0317:0120:3923:5900:1801:1004:14
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0218:0121:3901:0001:1902:1105:14
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2812:0219:0122:4002:0002:1903:1206:14
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2813:0220:0123:4003:0103:2004:1307:14
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:0121:0100:4004:0104:2105:1308:14
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2715:0122:0101:4005:0205:2106:1409:14
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2616:0123:0102:4006:0206:2207:1510:14
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2617:0000:0203:4007:0307:2208:1511:14
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0001:0204:4008:0308:2309:1612:14
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2519:0002:0205:4009:0409:2310:1713:14
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2520:0003:0206:4110:0510:2411:1714:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2421:0004:0207:4111:0511:2512:1815:15
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2422:0005:0208:4112:0512:2513:1916:15
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2422:5906:0309:4113:0613:2514:1917:15
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2423:5907:0310:4114:0614:2615:2018:15
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2300:5908:0311:4115:0715:2616:2019:15
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2301:5909:0312:4116:0716:2717:2120:15
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2302:5910:0313:4217:0817:2718:2121:15
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2303:5911:0414:4218:0818:2819:2222:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2304:5912:0415:4219:0819:2820:2223:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2305:5913:0416:4220:0920:2821:2200:16
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0014:0417:4221:0921:2922:2301:16
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0015:0418:4322:0922:2923:2302:16
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0016:0519:4323:1023:2900:2303:16
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2310:0017:0520:4300:1000:3001:2404:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2311:0018:0521:4301:1001:3002:2405:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0019:0522:4302:1002:3003:2406:17