اوقات شرعی به افق حنا
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی حنا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حنا

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حنا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3106:0413:0016:3919:5620:1521:0700:14
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:0314:0017:3920:5721:1622:0801:14
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:0315:0018:3921:5722:1723:0902:14
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:0216:0019:3922:5823:1700:0903:14
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0217:0020:3923:5900:1801:1004:14
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2811:0118:0021:3900:5901:1802:1105:14
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0119:0022:3902:0002:1903:1206:14
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2713:0120:0023:3903:0003:2004:1207:14
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2614:0021:0100:3904:0104:2005:1308:14
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2615:0022:0101:4005:0205:2106:1409:14
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2516:0023:0102:4006:0206:2207:1510:14
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2517:0000:0103:4007:0307:2208:1511:14
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2417:5901:0104:4008:0308:2309:1612:14
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2418:5902:0105:4009:0409:2310:1713:14
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2419:5903:0206:4010:0410:2411:1714:14
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2320:5904:0207:4011:0511:2412:1815:14
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2321:5905:0208:4112:0512:2513:1816:14
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2322:5906:0209:4113:0613:2514:1917:14
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2323:5907:0210:4114:0614:2615:2018:14
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2200:5908:0211:4115:0715:2616:2019:15
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2201:5909:0312:4116:0716:2717:2120:15
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2202:5910:0313:4117:0717:2718:2121:15
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2203:5911:0314:4218:0818:2719:2122:15
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2204:5912:0315:4219:0819:2820:2223:15
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2205:5913:0416:4220:0820:2821:2200:15
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2206:5914:0417:4221:0921:2922:2301:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2207:5915:0418:4222:0922:2923:2302:16
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2208:5916:0419:4323:0923:2900:2303:16
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2209:5917:0420:4300:1000:2901:2404:16
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2210:5918:0521:4301:1001:3002:2405:16
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2311:5919:0522:4302:1002:3003:2406:16