اوقات شرعی به افق خوانسار
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خوانسار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوانسار

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق خوانسار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0606:3213:0816:4719:4320:0220:5000:25
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0407:3114:0717:4720:4421:0221:5101:24
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0308:3015:0718:4721:4522:0322:5202:24
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0209:2916:0719:4722:4623:0423:5303:24
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0010:2817:0720:4723:4600:0500:5404:23
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5911:2718:0721:4700:4701:0501:5505:23
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5812:2619:0622:4701:4802:0602:5606:23
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5613:2520:0623:4702:4903:0703:5707:22
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5514:2321:0600:4703:4904:0804:5808:22
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5415:2222:0601:4704:5005:0905:5909:22
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5216:2123:0602:4705:5106:0907:0010:21
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5117:2000:0603:4706:5207:1008:0111:21
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5018:1901:0604:4707:5208:1109:0212:21
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4819:1902:0605:4708:5309:1210:0213:21
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4720:1803:0506:4709:5410:1311:0314:20
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4621:1704:0507:4710:5511:1312:0415:20
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4522:1605:0508:4811:5512:1413:0516:20
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4423:1506:0509:4812:5613:1514:0617:20
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4200:1407:0510:4813:5714:1615:0718:20
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4101:1308:0511:4814:5815:1716:0819:19
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4002:1209:0512:4815:5816:1717:0920:19
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3903:1210:0513:4816:5917:1818:1021:19
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3804:1111:0514:4818:0018:1919:1122:19
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3705:1012:0515:4819:0019:2020:1223:19
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3606:0913:0516:4820:0120:2021:1300:19
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3507:0914:0517:4821:0221:2122:1401:18
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3408:0815:0518:4822:0322:2223:1502:18
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3309:0716:0519:4823:0323:2300:1603:18
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3210:0717:0520:4800:0400:2401:1704:18
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3111:0618:0521:4801:0501:2402:1805:18
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3012:0519:0522:4802:0502:2503:1906:18