اوقات شرعی به افق خوانسار
امروز : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خوانسار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوانسار

چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق خوانسار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1906:0013:1116:5420:2120:4221:3800:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2007:0014:1117:5421:2121:4222:3801:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2008:0115:1118:5422:2222:4223:3802:21
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2009:0116:1119:5523:2223:4200:3803:21
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2110:0117:1220:5500:2200:4201:3804:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2111:0218:1221:5501:2201:4202:3805:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2112:0219:1222:5502:2202:4203:3806:22
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2213:0220:1223:5603:2203:4204:3807:22
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2214:0321:1200:5604:2204:4205:3808:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2315:0322:1301:5605:2205:4206:3809:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2316:0423:1302:5606:2206:4207:3810:23
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2417:0400:1303:5607:2207:4208:3811:23
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2518:0401:1304:5608:2208:4209:3812:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2519:0502:1305:5709:2209:4210:3713:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2620:0503:1306:5710:2110:4211:3714:24
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2721:0604:1407:5711:2111:4112:3715:24
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2722:0605:1408:5712:2112:4113:3616:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2823:0706:1409:5713:2113:4114:3617:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2900:0707:1410:5714:2114:4115:3618:25
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2901:0808:1411:5815:2015:4016:3519:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3002:0909:1412:5816:2016:4017:3520:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3103:0910:1413:5817:2017:4018:3421:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3204:1011:1514:5818:1918:3919:3422:26
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3305:1012:1515:5819:1919:3920:3323:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3406:1113:1516:5820:1820:3821:3300:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3407:1214:1517:5821:1821:3822:3201:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3508:1215:1518:5822:1722:3723:3102:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3609:1316:1519:5823:1723:3700:3103:27
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3710:1317:1520:5800:1600:3601:3004:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3811:1418:1521:5801:1601:3602:2905:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3912:1519:1522:5802:1502:3503:2806:27