اوقات شرعی به افق مورچه خورت
امروز : دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی مورچه خورت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مورچه خورت

سه شنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مورچه خورت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0113:0116:4420:0120:2121:1400:13
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0013:0116:4420:0220:2121:1500:13
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0013:0116:4420:0220:2221:1600:13
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5913:0116:4420:0320:2321:1700:13
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5913:0116:4420:0420:2421:1800:13
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5813:0116:4420:0420:2421:1800:13
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5813:0116:4420:0520:2521:1900:13
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5713:0116:4520:0620:2621:2000:13
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5713:0216:4520:0620:2621:2100:13
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5713:0216:4520:0720:2721:2200:13
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5613:0216:4520:0820:2821:2200:13
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5613:0216:4520:0820:2821:2300:13
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5613:0216:4520:0920:2921:2400:13
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5613:0216:4520:0920:2921:2500:13
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5513:0316:4620:1020:3021:2500:13
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5513:0316:4620:1020:3021:2600:13
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5513:0316:4620:1120:3121:2700:13
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5513:0316:4620:1120:3121:2700:13
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0316:4620:1220:3221:2800:14
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0316:4720:1220:3221:2800:14
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0416:4720:1320:3321:2900:14
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0416:4720:1320:3321:2900:14
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0416:4720:1420:3421:3000:14
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:1405:5513:0416:4720:1420:3421:3000:14
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:1405:5513:0416:4820:1420:3521:3100:14
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:1405:5513:0516:4820:1520:3521:3100:15
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:1405:5513:0516:4820:1520:3521:3100:15
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0516:4820:1520:3621:3200:15
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0516:4820:1620:3621:3200:15
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5513:0616:4920:1620:3621:3200:15
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5613:0616:4920:1620:3621:3300:15