اوقات شرعی به افق شاهین شهر
امروز : سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

امروز
۱۷ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:28
اوقات شرعی شاهین شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شاهین شهر

چهارشنبه
۱۸ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:29
پنجشنبه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:29
جمعه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:29
شنبه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:29
یکشنبه
۲۲ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:29
دوشنبه
۲۳ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:29
اوقات شرعی تیر ماه به افق شاهین شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/4/1یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹04:4405:5812:0215:2818:0618:2219:0323:25
1399/4/2دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹04:4505:5812:0215:2818:0618:2219:0323:25
1399/4/3سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹04:4505:5912:0215:2818:0618:2219:0423:25
1399/4/4چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹04:4505:5912:0315:2818:0618:2219:0423:26
1399/4/5پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۹04:4505:5912:0315:2818:0618:2219:0423:26
1399/4/6جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹04:4605:5912:0315:2918:0718:2319:0423:26
1399/4/7شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹04:4606:0012:0315:2918:0718:2319:0423:26
1399/4/8یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹04:4606:0012:0315:2918:0718:2319:0423:27
1399/4/9دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹04:4606:0012:0415:2918:0718:2319:0523:27
1399/4/10سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹04:4706:0012:0415:2918:0718:2319:0523:27
1399/4/11چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹04:4706:0012:0415:3018:0818:2419:0523:27
1399/4/12پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹04:4706:0112:0415:3018:0818:2419:0523:27
1399/4/13جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹04:4706:0112:0415:3018:0818:2419:0523:28
1399/4/14شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹04:4706:0112:0515:3018:0818:2419:0523:28
1399/4/15یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹04:4806:0112:0515:3018:0818:2419:0623:28
1399/4/16دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹04:4806:0112:0515:3018:0918:2419:0623:28
1399/4/17سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹04:4806:0112:0515:3018:0918:2519:0623:28
1399/4/18چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹04:4806:0212:0515:3018:0918:2519:0623:29
1399/4/19پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹04:4906:0212:0515:3118:0918:2519:0623:29
1399/4/20جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹04:4906:0212:0515:3118:0918:2519:0623:29
1399/4/21شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹04:4906:0212:0615:3118:0918:2519:0623:29
1399/4/22یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹04:4906:0212:0615:3118:0918:2519:0623:29
1399/4/23دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹04:4906:0212:0615:3118:0918:2519:0623:29
1399/4/24سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹04:5006:0212:0615:3118:1018:2519:0623:30
1399/4/25چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹04:5006:0212:0615:3118:1018:2519:0623:30
1399/4/26پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹04:5006:0312:0615:3118:1018:2519:0623:30
1399/4/27جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹04:5006:0312:0615:3118:1018:2619:0623:30
1399/4/28شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹04:5006:0312:0615:3118:1018:2619:0623:30
1399/4/29یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹04:5006:0312:0615:3118:1018:2619:0623:30
1399/4/30دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹04:5106:0312:0615:3118:1018:2619:0623:30
1399/4/31سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹04:5106:0312:0615:3118:1018:2619:0623:30