اوقات شرعی به افق قره چمن
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی قره چمن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قره چمن

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق قره چمن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0606:3913:2017:0420:0220:2121:1300:34
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0507:3814:2018:0421:0321:2222:1501:34
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0308:3615:2019:0422:0422:2323:1602:33
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0109:3516:2020:0523:0523:2400:1703:33
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0010:3417:1921:0500:0500:2501:1804:33
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5811:3318:1922:0501:0601:2602:1905:32
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5612:3119:1923:0502:0702:2703:2006:32
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5513:3020:1900:0503:0803:2804:2207:32
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5314:2921:1901:0504:0904:2905:2308:31
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5215:2822:1902:0605:1005:3006:2409:31
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5016:2623:1803:0606:1106:3107:2510:31
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4917:2500:1804:0607:1207:3208:2611:30
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4718:2401:1805:0608:1308:3309:2712:30
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4619:2302:1806:0609:1409:3410:2913:30
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4420:2203:1807:0710:1510:3511:3014:29
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4321:2104:1808:0711:1611:3612:3115:29
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4122:2005:1809:0712:1612:3713:3216:29
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4023:1906:1810:0713:1713:3814:3317:28
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3800:1807:1811:0714:1814:3915:3418:28
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3701:1708:1812:0715:1915:4016:3619:28
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3502:1609:1813:0816:2016:4017:3720:28
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3403:1510:1814:0817:2117:4118:3821:27
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3304:1411:1815:0818:2218:4219:3922:27
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3105:1312:1816:0819:2319:4320:4023:27
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3006:1213:1817:0820:2420:4421:4100:27
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2907:1114:1818:0921:2421:4522:4301:27
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2808:1115:1819:0922:2522:4623:4402:26
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2609:1016:1820:0923:2623:4700:4503:26
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2510:0917:1821:0900:2700:4801:4604:26
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2411:0818:1822:0901:2801:4902:4705:26
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2312:0819:1823:1002:2902:5003:4806:26