اوقات شرعی به افق حبیب آباد اصفهان
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی حبیب آباد اصفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حبیب آباد اصفهان

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق حبیب آباد اصفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1505:5513:0516:4720:1420:3521:3100:15
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1606:5614:0517:4821:1521:3522:3101:15
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1607:5615:0518:4822:1522:3523:3102:15
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1608:5616:0619:4823:1523:3500:3103:16
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1709:5617:0620:4800:1500:3501:3104:16
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1710:5718:0621:4801:1501:3502:3105:16
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1711:5719:0622:4902:1502:3503:3106:16
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1812:5720:0623:4903:1503:3504:3107:16
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1813:5821:0700:4904:1504:3505:3108:17
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1914:5822:0701:4905:1505:3506:3109:17
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1915:5923:0702:4906:1506:3507:3110:17
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2016:5900:0703:5007:1507:3508:3111:17
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2018:0001:0704:5008:1508:3509:3012:18
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2119:0002:0805:5009:1509:3510:3013:18
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2220:0103:0806:5010:1510:3511:3014:18
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2221:0104:0807:5011:1411:3412:3015:18
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2322:0205:0808:5012:1412:3413:2916:19
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2423:0206:0809:5113:1413:3414:2917:19
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2500:0307:0810:5114:1414:3415:2818:19
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2501:0308:0811:5115:1415:3316:2819:19
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2602:0409:0912:5116:1316:3317:2820:20
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2703:0410:0913:5117:1317:3318:2721:20
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2804:0511:0914:5118:1318:3219:2722:20
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2905:0512:0915:5119:1219:3220:2623:20
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2906:0613:0916:5220:1220:3121:2500:21
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3007:0714:0917:5221:1121:3122:2501:21
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3108:0715:0918:5222:1122:3023:2402:21
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3209:0816:0919:5223:1023:3000:2303:21
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3310:0817:0920:5200:1000:2901:2304:21
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3411:0918:0921:5201:0901:2902:2205:22
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3512:1019:0922:5202:0902:2803:2106:22