اوقات شرعی به افق ارسک
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی ارسک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ارسک

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ارسک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5905:3612:3716:2119:3919:5920:5323:49
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5806:3513:3717:2120:4021:0021:5400:49
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5707:3514:3718:2221:4022:0022:5501:49
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5708:3415:3719:2222:4123:0123:5602:49
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5609:3416:3820:2223:4200:0200:5603:49
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5510:3317:3821:2200:4201:0201:5704:49
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5411:3318:3822:2201:4302:0302:5805:49
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5412:3219:3823:2202:4403:0403:5906:49
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5313:3220:3800:2203:4404:0405:0007:49
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5314:3221:3801:2304:4505:0506:0108:49
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5215:3122:3802:2305:4606:0607:0109:49
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5116:3123:3803:2306:4607:0608:0210:49
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5117:3100:3904:2307:4708:0709:0311:49
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5118:3001:3905:2308:4709:0810:0312:49
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5019:3002:3906:2309:4810:0811:0413:49
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5020:3003:3907:2410:4811:0912:0514:49
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4921:3004:3908:2411:4912:0913:0515:49
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4922:3005:3909:2412:4913:1014:0616:49
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4923:3006:4010:2413:5014:1015:0717:49
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4900:3007:4011:2414:5015:1116:0718:49
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4801:3008:4012:2515:5116:1117:0819:50
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4802:2909:4013:2516:5117:1218:0820:50
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4803:2910:4014:2517:5218:1219:0921:50
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4804:3011:4115:2518:5219:1220:0922:50
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4805:3012:4116:2519:5220:1321:1023:50
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4806:3013:4117:2620:5321:1322:1000:50
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4807:3014:4118:2621:5322:1323:1001:50
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4808:3015:4219:2622:5323:1400:1102:51
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4809:3016:4220:2623:5400:1401:1103:51
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4810:3017:4221:2700:5401:1402:1104:51
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4811:3018:4222:2701:5402:1503:1205:51