اوقات شرعی به افق هفتکل
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی هفتکل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هفتکل

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی تیر ماه به افق هفتکل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3106:0813:1416:5320:2020:4021:3400:25
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3107:0814:1417:5321:2021:4022:3401:25
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3108:0815:1418:5322:2022:4023:3402:26
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3109:0916:1419:5323:2023:4000:3403:26
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3210:0917:1520:5400:2000:4001:3504:26
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3211:0918:1521:5401:2001:4002:3505:26
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3212:1019:1522:5402:2102:4003:3506:27
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3313:1020:1523:5403:2103:4004:3507:27
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3314:1021:1500:5504:2104:4005:3508:27
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3415:1122:1601:5505:2105:4006:3409:27
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3416:1123:1602:5506:2106:4007:3410:27
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3517:1100:1603:5507:2107:4008:3411:28
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3518:1201:1604:5508:2008:4009:3412:28
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3619:1202:1605:5609:2009:4010:3413:28
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3720:1303:1706:5610:2010:4011:3414:28
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3721:1304:1707:5611:2011:4012:3315:29
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3822:1405:1708:5612:2012:3913:3316:29
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3923:1406:1709:5613:2013:3914:3317:29
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3900:1507:1710:5714:1914:3915:3218:29
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4001:1508:1711:5715:1915:3916:3219:30
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4102:1609:1712:5716:1916:3817:3220:30
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4103:1610:1813:5717:1917:3818:3121:30
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4204:1711:1814:5718:1818:3819:3122:30
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4305:1712:1815:5719:1819:3720:3023:30
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4406:1813:1816:5720:1820:3721:3000:31
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4507:1914:1817:5821:1721:3622:2901:31
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4508:1915:1818:5822:1722:3623:2802:31
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4609:2016:1819:5823:1623:3500:2803:31
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4710:2017:1820:5800:1600:3501:2704:31
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4811:2118:1821:5801:1501:3402:2605:32
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4912:2219:1822:5802:1502:3403:2606:32