اوقات شرعی به افق پروند
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی پروند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پروند

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی تیر ماه به افق پروند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:3805:2612:4416:3320:0220:2321:2323:50
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:3806:2613:4417:3421:0221:2322:2300:50
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:3907:2614:4418:3422:0222:2323:2301:50
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:3908:2615:4419:3423:0223:2300:2302:51
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:3909:2716:4420:3400:0200:2301:2303:51
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:4010:2717:4521:3401:0201:2302:2304:51
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:4011:2718:4522:3502:0202:2403:2305:51
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4112:2819:4523:3503:0203:2404:2306:52
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4113:2820:4500:3504:0204:2305:2307:52
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4214:2921:4501:3505:0205:2306:2308:52
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:4215:2922:4602:3506:0206:2307:2309:52
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:4316:2923:4603:3507:0207:2308:2210:53
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:4417:3000:4604:3608:0208:2309:2211:53
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:4418:3001:4605:3609:0209:2310:2212:53
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:4519:3102:4606:3610:0210:2311:2213:53
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:4620:3203:4707:3611:0111:2212:2114:54
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:4721:3204:4708:3612:0112:2213:2115:54
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:4822:3305:4709:3613:0113:2214:2016:54
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:4823:3306:4710:3614:0014:2115:2017:54
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:4900:3407:4711:3615:0015:2116:1918:55
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5001:3408:4712:3616:0016:2117:1919:55
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5102:3509:4713:3716:5917:2018:1820:55
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5203:3610:4714:3717:5918:2019:1821:55
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5304:3611:4815:3718:5819:1920:1722:56
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5405:3712:4816:3719:5820:1921:1623:56
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5506:3813:4817:3720:5821:1822:1500:56
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:5607:3814:4818:3721:5722:1823:1501:56
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:5708:3915:4819:3722:5623:1700:1402:57
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:5809:4016:4820:3723:5600:1601:1303:57
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷08:5910:4117:4821:3700:5501:1602:1204:57
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:0011:4118:4822:3701:5502:1503:1105:57