اوقات شرعی به افق پروند
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی پروند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پروند

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پروند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5005:3112:3816:2719:4520:0621:0223:48
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4906:3113:3817:2720:4621:0722:0300:48
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4907:3014:3818:2721:4722:0723:0401:48
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4808:3015:3919:2722:4823:0800:0502:48
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4709:2916:3920:2823:4800:0901:0603:48
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4610:2917:3921:2800:4901:1002:0704:48
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4511:2818:3922:2801:5002:1103:0805:47
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4412:2819:3923:2802:5003:1104:0906:47
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4413:2720:3900:2803:5104:1205:1007:47
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4314:2721:3901:2804:5205:1306:1108:47
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4215:2722:3902:2905:5206:1307:1209:47
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4216:2623:4003:2906:5307:1408:1210:47
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4117:2600:4004:2907:5408:1509:1311:47
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4118:2601:4005:2908:5409:1510:1412:47
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4019:2502:4006:2909:5510:1611:1513:48
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4020:2503:4007:3010:5511:1612:1514:48
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3921:2504:4008:3011:5612:1713:1615:48
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3922:2505:4109:3012:5613:1814:1716:48
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3923:2506:4110:3013:5714:1815:1717:48
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3800:2507:4111:3114:5715:1916:1818:48
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3801:2508:4112:3115:5816:1917:1919:48
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3802:2409:4113:3116:5817:2018:1920:48
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3803:2410:4214:3117:5918:2019:2021:48
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3804:2411:4215:3118:5919:2020:2022:48
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3705:2412:4216:3220:0020:2121:2123:49
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3706:2513:4217:3221:0021:2122:2100:49
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3707:2514:4218:3222:0022:2223:2101:49
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3708:2515:4319:3223:0123:2200:2202:49
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3809:2516:4320:3300:0100:2201:2203:49
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3810:2517:4321:3301:0101:2202:2204:49
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3811:2518:4322:3302:0102:2303:2305:50