اوقات شرعی به افق بندر شرفخانه
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی بندر شرفخانه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندر شرفخانه

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندر شرفخانه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1213:2517:1820:3820:5921:5800:32
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2507:1214:2518:1821:3822:0022:5901:32
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2408:1115:2519:1822:3923:0100:0002:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2309:1016:2520:1823:4000:0101:0103:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2210:1017:2521:1800:4101:0202:0304:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0918:2522:1901:4102:0303:0405:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0919:2523:1902:4203:0404:0506:31
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1913:0820:2500:1903:4304:0505:0607:31
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1814:0821:2601:1904:4405:0506:0608:31
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1715:0722:2602:2005:4406:0607:0709:31
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1716:0723:2603:2006:4507:0708:0810:31
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1617:0700:2604:2007:4608:0809:0911:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1518:0601:2605:2008:4609:0810:1012:31
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1519:0602:2606:2109:4710:0911:1113:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1420:0603:2707:2110:4811:1012:1214:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1421:0504:2708:2111:4812:1013:1215:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1322:0505:2709:2112:4913:1114:1316:31
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1323:0506:2710:2113:4914:1115:1417:31
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1200:0507:2711:2214:5015:1216:1518:31
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1201:0508:2712:2215:5016:1317:1519:31
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1202:0409:2813:2216:5117:1318:1620:31
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1103:0410:2814:2217:5118:1419:1621:31
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1104:0411:2815:2318:5219:1420:1722:31
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1105:0412:2816:2319:5220:1421:1823:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1106:0413:2817:2320:5321:1522:1800:32
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1107:0414:2918:2321:5322:1523:1801:32
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1108:0415:2919:2422:5323:1600:1902:32
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1109:0516:2920:2423:5400:1601:1903:32
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1110:0517:2921:2400:5401:1602:2004:32
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1111:0518:3022:2401:5402:1603:2005:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1112:0519:3023:2502:5403:1704:2006:33