اوقات شرعی به افق رامشه
امروز : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

امروز
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی رامشه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رامشه

چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی تیر ماه به افق رامشه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1705:5513:0216:4220:0920:2921:2400:13
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1706:5514:0217:4221:0921:2922:2401:13
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1807:5615:0218:4222:0922:2923:2402:13
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1808:5616:0319:4323:0923:2900:2403:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1809:5617:0320:4300:0900:2901:2404:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1910:5618:0321:4301:1001:2902:2405:14
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1911:5719:0322:4302:1002:2903:2406:14
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1912:5720:0323:4303:1003:3004:2407:15
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2013:5721:0400:4404:1004:3005:2408:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2014:5822:0401:4405:1005:2906:2409:15
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2115:5823:0402:4406:1006:2907:2410:15
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2116:5900:0403:4407:1007:2908:2411:15
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2217:5901:0404:4408:1008:2909:2412:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2319:0002:0505:4509:0909:2910:2313:16
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2320:0003:0506:4510:0910:2911:2314:16
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2421:0004:0507:4511:0911:2912:2315:16
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2422:0105:0508:4512:0912:2913:2316:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2523:0106:0509:4513:0913:2814:2217:17
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2600:0207:0510:4614:0814:2815:2218:17
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2701:0308:0511:4615:0815:2816:2119:17
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2702:0309:0612:4616:0816:2717:2120:18
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2803:0410:0613:4617:0817:2718:2121:18
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2904:0411:0614:4618:0718:2719:2022:18
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3005:0512:0615:4619:0719:2620:2023:18
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3006:0513:0616:4620:0720:2621:1900:18
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3107:0614:0617:4621:0621:2622:1801:19
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3208:0615:0618:4722:0622:2523:1802:19
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3309:0716:0619:4723:0523:2500:1703:19
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3410:0817:0620:4700:0500:2401:1704:19
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3511:0818:0621:4701:0401:2302:1605:19
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3612:0919:0622:4702:0402:2303:1506:20