اوقات شرعی به افق حسن آباد اصفهان
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی حسن آباد اصفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حسن آباد اصفهان

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق حسن آباد اصفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1505:5413:0116:4220:0920:2921:2400:12
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1506:5414:0217:4221:0921:2922:2501:12
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1607:5415:0218:4322:1022:3023:2502:13
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1608:5516:0219:4323:1023:3000:2503:13
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1609:5517:0220:4300:1000:3001:2504:13
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1710:5518:0321:4301:1001:3002:2505:13
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1711:5619:0322:4402:1002:3003:2506:14
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1812:5620:0323:4403:1003:3004:2507:14
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1813:5621:0300:4404:1004:3005:2508:14
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1914:5722:0301:4405:1005:3006:2509:14
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1915:5723:0402:4406:1006:3007:2510:15
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2016:5700:0403:4507:1007:3008:2411:15
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2017:5801:0404:4508:1008:3009:2412:15
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2118:5802:0405:4509:1009:3010:2413:15
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2119:5903:0406:4510:1010:2911:2414:15
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2220:5904:0407:4511:0911:2912:2415:16
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2322:0005:0508:4612:0912:2913:2316:16
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2323:0006:0509:4613:0913:2914:2317:16
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2400:0107:0510:4614:0914:2815:2218:16
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2501:0108:0511:4615:0815:2816:2219:17
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2602:0209:0512:4616:0816:2817:2220:17
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2603:0310:0513:4617:0817:2718:2121:17
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2704:0311:0514:4618:0718:2719:2122:17
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2805:0412:0515:4719:0719:2720:2023:18
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2906:0413:0616:4720:0720:2621:2000:18
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3007:0514:0617:4721:0621:2622:1901:18
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3108:0515:0618:4722:0622:2523:1802:18
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3109:0616:0619:4723:0523:2500:1803:18
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3210:0717:0620:4700:0500:2401:1704:19
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3311:0718:0621:4701:0401:2402:1605:19
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3412:0819:0622:4702:0402:2303:1606:19