اوقات شرعی به افق اصفهان
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی اصفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اصفهان

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اصفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0113:0016:4219:5920:1921:1200:13
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2507:0014:0017:4221:0021:2022:1301:13
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2508:0015:0018:4222:0122:2023:1402:13
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2408:5916:0019:4223:0123:2100:1503:13
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2309:5917:0020:4200:0200:2201:1504:13
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2210:5818:0021:4301:0301:2202:1605:13
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2211:5819:0122:4302:0302:2303:1706:13
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2112:5820:0123:4303:0403:2404:1807:13
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2113:5721:0100:4304:0504:2405:1908:13
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2014:5722:0101:4305:0505:2506:1909:13
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1915:5723:0102:4306:0606:2607:2010:13
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1916:5600:0103:4307:0607:2608:2111:13
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1817:5601:0104:4408:0708:2709:2112:13
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1818:5602:0205:4409:0709:2710:2213:13
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1819:5603:0206:4410:0810:2811:2314:13
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1720:5604:0207:4411:0911:2812:2315:13
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1721:5505:0208:4412:0912:2913:2416:13
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1722:5506:0209:4413:0913:3014:2517:13
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1623:5507:0310:4514:1014:3015:2518:13
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1600:5508:0311:4515:1015:3016:2619:13
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1601:5509:0312:4516:1116:3117:2620:13
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1602:5510:0313:4517:1117:3118:2721:14
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1603:5511:0314:4518:1218:3219:2722:14
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1604:5512:0415:4619:1219:3220:2823:14
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1605:5513:0416:4620:1220:3321:2800:14
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1606:5514:0417:4621:1321:3322:2901:14
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1607:5515:0418:4622:1322:3323:2902:14
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1608:5516:0419:4623:1323:3300:2903:15
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1609:5617:0520:4700:1400:3401:2904:15
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1610:5618:0521:4701:1401:3402:3005:15
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1611:5619:0522:4702:1402:3403:3006:15