اوقات شرعی به افق چاه ورز
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی چاه ورز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چاه ورز

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق چاه ورز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3106:0212:5816:2719:5420:1321:0400:13
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3107:0213:5817:2720:5521:1322:0401:13
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3208:0214:5918:2721:5522:1423:0402:13
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3209:0315:5919:2822:5523:1400:0503:13
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3210:0316:5920:2823:5500:1401:0504:14
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3311:0317:5921:2800:5501:1402:0505:14
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3312:0419:0022:2801:5502:1403:0506:14
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3313:0420:0023:2902:5503:1404:0507:14
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3414:0421:0000:2903:5504:1405:0508:15
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3415:0522:0001:2904:5505:1406:0509:15
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3516:0523:0002:2905:5506:1407:0510:15
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3517:0500:0003:3006:5507:1408:0511:15
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3618:0601:0104:3007:5508:1409:0512:16
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3619:0602:0105:3008:5509:1410:0413:16
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3720:0703:0106:3009:5510:1411:0414:16
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3721:0704:0107:3010:5511:1412:0415:16
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3822:0705:0108:3111:5512:1413:0416:16
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3823:0806:0109:3112:5513:1314:0417:17
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3900:0807:0210:3113:5514:1315:0318:17
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4001:0908:0211:3114:5515:1316:0319:17
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4002:0909:0212:3215:5416:1317:0320:17
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4103:1010:0213:3216:5417:1218:0221:18
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4204:1011:0214:3217:5418:1219:0222:18
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4205:1112:0215:3218:5319:1220:0123:18
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4306:1113:0216:3319:5320:1221:0100:18
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4407:1214:0217:3320:5321:1122:0101:18
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4408:1215:0218:3321:5222:1123:0002:18
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4509:1316:0319:3322:5223:1000:0003:19
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4610:1317:0320:3323:5200:1000:5904:19
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4611:1418:0321:3300:5101:0901:5805:19
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4712:1419:0322:3401:5102:0902:5806:19