اوقات شرعی به افق اسحاق آباد
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی اسحاق آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسحاق آباد

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی تیر ماه به افق اسحاق آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:3005:1812:3616:2619:5420:1621:1523:42
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:3006:1813:3617:2620:5421:1622:1600:42
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:3007:1814:3618:2621:5522:1623:1601:43
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:3108:1815:3719:2622:5523:1600:1602:43
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:3109:1916:3720:2723:5500:1601:1603:43
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:3210:1917:3721:2700:5501:1602:1604:43
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:3211:1918:3722:2701:5502:1603:1605:43
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:3312:2019:3723:2702:5503:1604:1606:44
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:3313:2020:3800:2703:5504:1605:1607:44
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:3414:2121:3801:2804:5505:1606:1608:44
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:3415:2122:3802:2805:5506:1607:1509:44
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:3516:2123:3803:2806:5507:1608:1510:45
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:3617:2200:3804:2807:5508:1609:1511:45
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:3618:2201:3905:2808:5409:1610:1512:45
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:3719:2302:3906:2809:5410:1511:1413:46
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:3820:2403:3907:2910:5411:1512:1414:46
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:3821:2404:3908:2911:5412:1513:1415:46
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:3922:2505:3909:2912:5313:1414:1316:46
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:4023:2506:3910:2913:5314:1415:1317:47
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:4100:2607:3911:2914:5315:1416:1218:47
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:4201:2608:4012:2915:5216:1317:1219:47
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:4302:2709:4013:2916:5217:1318:1120:47
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:4403:2810:4014:2917:5218:1219:1021:48
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:4504:2811:4015:2918:5119:1220:1022:48
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:4605:2912:4016:2919:5120:1121:0923:48
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:4706:3013:4017:2920:5021:1122:0800:48
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:4807:3014:4018:2921:5022:1023:0801:49
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:4908:3115:4019:2922:4923:1000:0702:49
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:5009:3216:4020:2923:4900:0901:0603:49
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:5110:3317:4021:2900:4801:0802:0504:49
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:5211:3318:4022:2901:4702:0803:0405:50